BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Pisy

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 89 i 90 k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku, poz. 1071)

oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 ze zmianami)

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Piszu ul. Gdańska 11  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Jagodnem do rzeki Pisy.

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

               

 

 

 

 

Pisz, 2005-12-09                                                                                                            Starosta Powiatu Pisz

                                                                                                                                          Jacek Zarzecki                                                                                                   

Data powstania: piątek, 9 gru 2005 15:05
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2005 15:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2006 09:27
Opublikował(a): Antoni Długołęcki
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2302 razy