BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej

Petycja z 22 kwietnia 2022 r. (wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piszu 3 czerwca 2022 r.) dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Karwik. Pismem z 6 czerwca 2022 r. Starosta Piski - Pan Andrzej Nowicki - przekazał Radzie Powiatu skierowaną do Starostwa Powiatowego w Piszu petycję o tej samej treści, złożoną przez ten sam podmiot. Petycja rozpatrywana będzie podczas XLV sesji Rady Powiatu Pisz (23 czerwca 2022 r.). Wstępne rozpatrzenie petycji leży w kompetencjach Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Pisz, która zajmie się poruszoną w piśmie kwestią na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. Szczegóły dotyczące posiedzeń komisji oraz obrad sesji, w tym terminy oraz planowane porządki obrad, dostępne są na Portalu Mieszkańca.

 

Na sesji Rady Powiatu Pisz podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji. Uchwała stanowi załącznik do pobrania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2022 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2022 13:04
Data edycji: poniedziałek, 20 cze 2022 13:10
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 384 razy
Ilość edycji: 2