BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 89 i 90 k. p. a.

(Dz. U. nr  98  z  2000 roku, poz. 1071)

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S K I E G O

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu

postępowania administracyjnego w sprawie

 

 

 

zmiany terminu obowiązywania decyzji Starosty Powiatu Pisz znak: ROŚ. ś – 6223/24/00 z dnia 29.12.2000 r. udzielającej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Białej Piskiej pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej oraz odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Białki,  zmienionej decyzją Starosty Powiatu Pisz znak: ROŚ. ś – 6223/20/01 z dnia 28.12.2001r.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

               

 

 

 

 

Pisz, 2005-12-01                                                                                                                                 Z up. Starosty

                                                                                                                                                            mgr Tomasz Sulima

                                                                                                                                                            Wicestarosta

 

 

Data powstania: piątek, 2 gru 2005 13:15
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2005 13:24
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2005 11:42
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 2405 razy