BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV sesja Rady Powiatu Pisz

odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 14:00

Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz - Pani Irena Jatkowska - zwołała posiedzenie Rady Powiatu Pisz na 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu.

Posiedzenia Rady Powiatu są z mocy prawa jawne i otwarte dla publiczności. Transmisja na żywo rozpocznie się w dniu sesji o godzinie 1400 i dostępna będzie na Portalu Mieszkańca Powiatu [http://powiatpiski.esesja.pl/]. Na tym samym portalu zamieszczane są nagrania archiwalne oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami rozpatrywanymi przez Radę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Głos mogą również zabierać mieszkańcy w liczbie 15, w kolejności wniesionych do Przewodniczącej Rady zgłoszeń. Zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 150 osób należy wnieść do Przewodniczącej Rady Powiatu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 maj 2022 13:05
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2022 13:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2022 07:36
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 84 razy