BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.14.2022

 

                               Zgodnie zart. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) informuję, że 07 kwietnia 2022 roku wpłynęło zgłoszenie P. Rafała Worwąg dotyczące budowy sieci  wodociągowej i przyłącza wodociągowego, zlokalizowanej na dz. nr geod. 134/44 i 134/41  obręb geod. Karwik, gm.Pisz. 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: piątek, 29 kwi 2022 13:09
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2022 13:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 cze 2022 08:17
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 314 razy