BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.12.2022

 

                               Zgodnie zart. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) informuję, że 29 marca 2022 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dytsrybucja S.A. dotyczące budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową złączy kablowych nN- 0,4kV, zlokalizowanej na dz. nr geod. 45/19, 47, 56/8  obręb Kwik gm. Pisz. 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 20 kwi 2022 08:02
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2022 09:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2022 07:36
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 346 razy