BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa instalacji zbiornikowej z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacja gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.11.2022

 

                               Zgodnie zart. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) informuję, że 25 marca 2022 roku wpłynęło zgłoszenie P. Moniki Starzak dotyczące budowy instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem V=2,7m³ na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budową instalacji gazowej wewnątrz tego budynku, zlokalizowanego na dz. nr geod. 246/3 Ublik gm. Orzysz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 19 kwi 2022 08:29
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2022 08:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2022 12:24
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 329 razy