BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.10.2022

 

                               Zgodnie zart. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) informuję, że 25 marca 2022 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dytsrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na dz. nr geod. 191/1, 191/2 obręb Ublik gm. Orzysz. 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 19 kwi 2022 08:27
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2022 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2022 12:24
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 208 razy