BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Linia Kablowa nn 0,4kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.7.2022

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późń. zm.) informuje, że 10 marca 2022 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi na dz. 1459/47, 1425, 1460/1, 1878/3, 1129/3, 1459/64, 1459/78, 1459/60, 1459/74, 1459/73, 1459/75, 1459/76, 1459/77, 1459/58 obręb geod. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 6 kwi 2022 11:28
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2022 11:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 maj 2022 08:35
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 325 razy