BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, że 3 stycznia 2022 roku udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach.
Umowa o wykonanie ww. zamówienia została zawarta z:

IL- Kas- Ilnicki, Kasperek Sp. jawna, 11- 700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8C, NIP: 742 000 58 12.