BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych jest : Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22 , 12-200 Pisz, tel. (87) 423 45 72, e-mail: bazamos@wp.pl; dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  - art. 6 ust.1 lit c) RODO - w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;
  • Wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora ;
  • Informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat ;
  • Odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie ;
  • Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO ;
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl .
Data powstania: czwartek, 28 paź 2021 09:21
Data opublikowania: czwartek, 28 paź 2021 09:29
Opublikował(a): Stanisław Zduniak
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 539 razy