BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych - RODO

Monitoring - Informacja

Monitoring , 

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że :

  •    Administratorem danych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz;        tel. :  87 423 45 72;   e-mail: pmos@powiat.pisz.pl  ;
  •      dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki (art. 1 pkt 14 ustawy prawo oświatowe);
  •      podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany;
  •      odbiorcami danych będą osoby zarejestrowane na nagraniu oraz podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
  •      dane będą przechowywane przez 14 dni od momentu powstania nagrania;
  •      przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do nagrań swojej osoby (bez wizerunku innych osób), prawo do usunięcia danych (przechowywanych po terminie), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w szczególnej sytuacji, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  •      w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl
Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2021 13:23
Data edycji: wtorek, 19 paź 2021 13:35
Opublikował(a): Stanisław Zduniak
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 390 razy
Ilość edycji: 1