BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2021

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu LT-PL-5R-374 „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.


Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu


Numer sprawy Or.272.1.7.2021


Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/513029


Termin składania ofert: 11 października 2021r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11 października 2021r., godz. 10:15


 

Data powstania: piątek, 24 wrz 2021 18:09
Data opublikowania: piątek, 24 wrz 2021 18:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lis 2021 07:56
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 74 razy