BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz szkół i placówek niepublicznych

Stosownie do art. 168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podaje się w załączniku wykaz szkół i placówek niepublicznych wspisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Piskiego.

Pliki do pobrania: