BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2021

Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Schemat A.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

 

Numer sprawy Or.272.1.11.2021

 

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie prowadzonego postepowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/504676

 


Termin składania ofert: 22 września 2021r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 22 września 2021r., godz. 10:15

Data powstania: wtorek, 7 wrz 2021 11:17
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2021 11:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2021 06:41
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 113 razy