BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Konserwacji muzealiów należących do zbiorów Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu - Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły, przeznaczonych do ekspozycji na wystawie stałej Muzeum, realizowana w ramach projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.


Konserwacja muzealiów należących do zbioru Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły


Numer sprawy Or.272.1.5.2021


Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie prowadzonego postepowania: 


https://platformazakupowa.pl/transakcja/495523



Termin składania ofert: 20 sierpnia 2021r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2021r., godz. 10:15

Data powstania: czwartek, 12 sie 2021 17:49
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2021 17:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 paź 2021 10:13
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 113 razy