BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.15.2020- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego.


Termin realizacji zamówienia- od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.


 


Treść zapytania ofertowego w załączeniu.Pliki do pobrania: