BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji

za I półrocze 2020 r.

 

W II półroczu 2019 r. Komisja Skarg, wniosków i petycji odbyła 6 posiedzeń, w tym jedno wspólne z Komisją Samorządu, Komisją Edukacji i Rodziny oraz Komisją Rewizyjną (lipiec).

 

W ramach swoich kompetencji statutowych Komisja podczas obrad rozpatrywała następujące sprawy:

 

  1. Petycja w sprawie ujęcia w budżecie powiatu na 2020 r. przebudowy drogi Orłowo‑Zabielne.

 

Komisja zaproponowała uznanie petycji za zasadną. Na sesji 25 lutego 2020 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę NR XVII/123/20, w której uznała bezzasadność petycji.

 

  1. Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu (złożona przez mieszkańca Powiatu).

 

Komisja zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną. W zakresie dotyczącym pracowników PUP skarga została przekazana do rozpatrzenia Dyrektorowi PUP wedle właściwości.

 

  1. Wniosek Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym o zgodę na wykorzystanie herbu powiatu na sztandarze Szkoły.

 

Komisja zaproponowała przychylne rozpatrzenie wniosku.

 

  1. Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu (anonimowa).

 

Komisja zaproponowała pozostawienie skargi bez rozpoznania, z uwagi na niespełnienie warunków § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Jednocześnie, mając na uwadze ciężar zarzutów, Komisja zaproponowała, aby Rada Powiatu zawnioskowała do Starosty Piskiego o skierowanie do PUP w Piszu audytora.

 

  1. Skarga na Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

 

Komisja zaproponowała uznanie skargi za bezzasadną.

 

  1. Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu (złożona przez Pracowników).

 

Komisja zapoznała się ze skargą i zawnioskowała o przesunięcie terminu rozpatrzenia skargi na 28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, wniosków i petycji

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Dąbrowski

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 12:00
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 12:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 586 razy