BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2020

Dostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. laptopów do nauki zdalnej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piskiego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Platforma zakupowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet
e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. +48 22 576 87 90 lub pod adresem oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link

https://powiat-pisz.ezamawiajacy.pl

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 6 sie 2020 14:57
Data opublikowania: czwartek, 6 sie 2020 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2020 11:17
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 414 razy