BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji

za II półrocze 2019 r.

 

W II półroczu 2019 r. Komisja Skarg, wniosków i petycji odbyła 3 posiedzenia.

 

W ramach swoich kompetencji statutowych Komisja podczas obrad rozpatrywała następujące sprawy:

 

  1. Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

Komisja zaproponowała uznanie petycji za bezzasadną.

 

  1. Wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu.

 

Komisja zaproponowała przekazanie wniosku wedle właściwości Zarządowi Powiatu w Piszu.

 

  1. Wnioski w sprawie odstąpienia od budowy przejazdu kolejowego łączącego ul. Mazurską z ul. Pionierów i Długą w Piszu.

 

Do rady powiatu wpłynęły trzy wnioski w tej sprawie, złożone przez Mieszkańców ul. Mazurskiej, ul. Długiej i ul. Kajki w Piszu. We wszystkich trzech przypadkach Komisja zaproponowała przekazanie wniosków wedle właściwości Zarządowi Powiatu w Piszu oraz Burmistrzowi Pisza.

 

Na posiedzeniu w sierpniu 2019 r. Komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w I półroczu. W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu. Propozycje rozstrzygnięcia merytorycznego rozpatrywanych spraw zostały sformułowane w postaci projektów uchwał skierowanych następnie pod obrady Rady Powiatu.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, wniosków i petycji

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Dąbrowski

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:55
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:03
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 789 razy