BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2020

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dn. 26 września 2019 r.

 

dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.”

Uwagi i opinie można zgłaszać od 27 września do 3 października 2019 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (II p.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Starosta Piski /-/ Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 wrz 2019 15:31
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2019 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2020 11:47
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 866 razy