BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Sieć kablowo- napowietrzna nn 0,4 kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.22.2019

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) informuję, że 16 sierpnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące

budowy elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV zlokalizowanej na Dz. 13, 14/7, 17/1, 17/2, 27, 30, 47, 62, 63/1, 64/4, 67, 68/1, 69, 72, 2122/12, 2122/14 obręb Jaśkowo gm. Pisz

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu

Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2019 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2019 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 paź 2019 08:05
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 804 razy