BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania / Kompetencje

Zadania / Kompetencje

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu (zwany dalej Ośrodkiem) jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego, realizującą zadania określone w ustawie dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, prowadzącą działalność w środowisku uczniów szkół powiatu piskiego.

 

  1. Celem działalności Ośrodka jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych, zamiłowania do uprawiania turystyki, krajoznawstwa, nawyków czynnego wypoczynku przez dzieci i młodzież (zwanych dalej uczestnikami).
  2. Ośrodek zapewnia szerokim kręgom młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego uczestników, stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego uzdolnionych w tym kierunku, a w szczególności:

2.1        Prowadzi szkolenie specjalistyczne w grupach szkoleniowych w zakresie żeglarstwa regatowego i turystycznego oraz innych sportów.

2.2        Organizuje inne formy upowszechniania sportów wodnych, pływania, kajakarstwa, turystyki wodnej itp.

2.3        Organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych wynikających z planów pracy, kalendarzy imprez sportowych i turystycznych.

2.4        Organizuje obozy szkoleniowe i kondycyjne, kursy podnoszące kwalifikacje uczestników i innej młodzieży szkolnej.

2.5        Organizuje działalność kulturalno – oświatową dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży.

  1. W celu zapewnienia wszechstronnej realizacji zadań i celów Ośrodek dąży do polepszenia warunków pracy oraz systematycznego uzupełniania sprzętu i rozbudowy bazy podejmując przedsięwzięcia wewnątrz Ośrodka jak i w środowisku lokalnym poprzez:

3.1        Stałe ulepszenie i wypracowanie nowych form i metod pracy z młodzieżą.

3.2        Współpracę z placówkami i organizacjami oświatowymi, młodzieżowymi sportowymi, kulturalnymi.

3.3        Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, zakładami pracy itp.

3.4        Świadczy usługi portowe, hotelarskie oraz czarter łodzi w oparciu o bazę sprzętową Ośrodka.

Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 14:03
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 14:48
Opublikował(a): Maciej Chlewicki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7433 razy