BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Utrudnienia w ruchu drogowym

piątek, 30 wrz 2022 08:50
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Pisz, od października 2022 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Utrudnienia w ruchu drogowym

środa, 21 lip 2021 08:20
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, od lipca 2021 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

K O M U N I K A T

poniedziałek, 9 lis 2020 19:23
W związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r,realizowane będą zadania niezbędne do pomocy dla obywateli oraz inne zadania  wynikające z tych przepisów i potrzeb  urzędu. Wprowadza się następujące ograniczenia od dnia 3 listopada 2020r.

Ograniczenia w obsłudze klientów i interesantów PZD w Piszu

czwartek, 19 mar 2020 09:46
W związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzone zostały zmiany w obsłudze klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację

czwartek, 19 mar 2020 09:00
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informacja w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim

czwartek, 11 cze 2015 09:09

Wniosek o wydanie zezwolenia na reklamy w pasie drogowym

czwartek, 19 mar 2020 09:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub pozostawienie reklamy w pasie drogowym.

Wniosek wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia

czwartek, 19 mar 2020 09:33
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (OPŁATY ROCZNE).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

czwartek, 19 mar 2020 09:36
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu

czwartek, 19 mar 2020 09:42
Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zawiadomienie o awarii urządzeń

czwartek, 19 mar 2020 09:39
Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym.

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

wtorek, 14 kwi 2020 12:50

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

czwartek, 30 mar 2023 13:39
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

piątek, 21 maj 2021 10:10
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

czwartek, 7 maj 2020 11:49
Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej w PZD w Piszu

wtorek, 11 mar 2014 12:41

INFORMACJA

środa, 31 lip 2013 09:44
zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.