BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych

środa, 27 sty 2021 11:13
Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych opracowane zostały na podstawie uchwały Nr 36/30/2003 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05 listopada 2003 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10).