BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/17/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:10
w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji

UCHWAŁA NR II/16/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:05
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/15/24 z 23 maja 2023r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:05
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ich przewodniczących

UCHWAŁA NR II/14/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:03
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Piskiego

UCHWAŁA NR II/13/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:00
w sprawie udzielenia Parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Kociołku Szlacheckim dotacji celowej z budżetu Powiatu Piskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytku położonym na terenie powiatu piskiego

UCHWAŁA NR II/12/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 11:00
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.

UCHWAŁA NR II/11/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:52
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR II/10/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:52
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez powiat piski

UCHWAŁA NR II/9/24 z 23 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:51
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem dotychczasowemu najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w mieście Pisz, obrębie Pisz 2 przy ul. Lipowej 5

UCHWAŁA NR I/8/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:50
w sprawie powołania stałych komisji i ich przewodniczących

UCHWAŁA NR I/7/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:49
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR I/6/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:48
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR I/5/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:48
w sprawie wyboru Wicestarosty Piskiego

UCHWAŁA NR I/4/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:47
w sprawie wyboru Starosty Piskiego

UCHWAŁA NR I/3/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:47
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

UCHWAŁA NR I/2/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:46
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

UCHWAŁA NR I/1/24 z 6 maja 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:46
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała Nr LXIX/379/24 z 28 marca 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:44
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

Uchwała nr LXIX/378/24 z 28 marca 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:44
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXIX/377/24 z 28 marca 2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 10:43
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr LXVIII/376/24 z 29 lutego 2024r.

wtorek, 28 maj 2024 14:58
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 r.

Uchwała Nr LXVIII/375/24 z 29 lutego 2024r.

wtorek, 28 maj 2024 14:58
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

Uchwała nr LXVIII/374/23 z 29 lutego 2024r.

wtorek, 28 maj 2024 14:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXVIII/373/24 z 29 lutego 2024r.

wtorek, 28 maj 2024 14:56
w sprawie powierzenia Gminie Pisz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Uchwała Nr LXVIII/372/24 z 29 lutego 2024 r.

wtorek, 28 maj 2024 14:56
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024

Uchwała Nr LXVI/371/24 z 18 stycznia 2024r.

wtorek, 28 maj 2024 14:54
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr LXVI/370/24 z 18 stycznia 2024 r.

wtorek, 28 maj 2024 14:51
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego