BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2028

czwartek, 16 lis 2023 09:50
Uchwała nr 89/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2024 R.

czwartek, 16 lis 2023 09:55
Uchwała nr 90/202/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

czwartek, 14 gru 2023 14:39

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok

czwartek, 14 gru 2023 14:42

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok

czwartek, 14 gru 2023 14:45

Uchwała nr LXV/368/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

wtorek, 2 sty 2024 13:53

Uchwała nr LXV/369/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

wtorek, 2 sty 2024 14:00

Uchwała nr 1/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 stycznia 2024 r.

wtorek, 16 sty 2024 14:07
Uchwała nr 1/210/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

środa, 31 sty 2024 14:50
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-86/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 oraz uchwały budżetowej na rok 2024

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

środa, 31 sty 2024 14:53
chwała Nr RIO.VIII-0120-87/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2023 R.

wtorek, 20 lut 2024 15:02

Uchwała nr LXVIII/374/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

poniedziałek, 4 mar 2024 10:21

Uchwała nr LXVIII/375/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

poniedziałek, 4 mar 2024 10:25

Uchwała nr LXVIII/376/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 lutego 2024 r.

poniedziałek, 4 mar 2024 10:43
Uchwała nr LXVIII/376/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 r.

Uchwała nr 12/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

piątek, 8 mar 2024 10:30

Uchwała nr 13/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2023

piątek, 8 mar 2024 10:40

Uchwała nr 14/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2023

piątek, 8 mar 2024 10:53

Uchwała nr 15/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2024 r.

piątek, 8 mar 2024 10:56
Uchwała nr 15/216/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2023

Uchwała nr 21/217/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 15:07
Uchwała nr 21/217/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2023 rok

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2023

poniedziałek, 25 mar 2024 15:09

Uchwała nr 22/218/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 2 kwi 2024 10:42
Uchwała nr 22/218/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2023.

Uchwała nr LXIX/378/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

wtorek, 2 kwi 2024 10:54

Uchwała nr LXIX/379/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

wtorek, 2 kwi 2024 10:57

Uchwała nr 23/219/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 04 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

piątek, 5 kwi 2024 08:29

Uchwała nr 28/221/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

czwartek, 25 kwi 2024 11:06

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

czwartek, 9 maj 2024 11:56

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2023

czwartek, 16 maj 2024 13:50

Uchwała nr II/11/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

piątek, 24 maj 2024 12:17

Uchwała nr II/12/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

piątek, 24 maj 2024 12:21

Uchwała nr III/20/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r.

poniedziałek, 1 lip 2024 13:50
Uchwała nr III/20/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2023 r.

Uchwała nr III/22/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r.

poniedziałek, 1 lip 2024 14:00
Uchwała nr III/22/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr III/23/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

poniedziałek, 1 lip 2024 13:55

Uchwała nr III/24/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

poniedziałek, 1 lip 2024 14:03

Uchwała nr III/28/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r.

poniedziałek, 1 lip 2024 14:08
Uchwała nr III/28/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2023 rok

Uchwała nr 18/7/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

środa, 3 lip 2024 08:02