BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja dot. transplantacji

czwartek, 9 mar 2023 13:22
z dnia 22 lutego 2023 r. dot. zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności