BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

czwartek, 14 lip 2022 11:35

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

czwartek, 14 lip 2022 11:33

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

czwartek, 14 lip 2022 11:32

Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

czwartek, 14 lip 2022 11:31

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

czwartek, 14 lip 2022 11:30

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

czwartek, 14 lip 2022 11:28

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Jacka Strzałkowskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:09

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:07

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:06

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:05

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:04

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 11:02

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 10:56

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 14 lip 2022 10:43