BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2026

poniedziałek, 15 lis 2021 09:43
Uchwała nr 87/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2022 R.

poniedziałek, 15 lis 2021 09:54
Uchwała nr 88/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2022 rok

poniedziałek, 13 gru 2021 10:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2022 rok

poniedziałek, 13 gru 2021 10:11

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

poniedziałek, 13 gru 2021 10:12

Uchwała nr XXXIX/230/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:42
Uchwała nr XXXIX/230/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXIX/231/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:40

Uchwała nr XXXIX/232/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r.

poniedziałek, 3 sty 2022 10:30

Uchwała nr 14/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lutego 2022 r.

czwartek, 10 lut 2022 10:23
Uchwała nr 14/126/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

wtorek, 15 lut 2022 08:48
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-84/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz uchwały budżetowej na rok 2022

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

wtorek, 15 lut 2022 08:52
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-85/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2022 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2021 R.

poniedziałek, 21 lut 2022 14:45

Uchwała nr XLI/239/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 lutego 2022 r.

piątek, 25 lut 2022 14:20
Uchwała nr XLI/239/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.

Uchwała nr XLI/240/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 25 lut 2022 14:27

Uchwała nr XLI/241/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 25 lut 2022 14:52

Uchwała nr 24/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2021

czwartek, 10 mar 2022 11:04

Uchwała nr 25/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2021

czwartek, 10 mar 2022 11:09

Uchwała nr 26/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r.

czwartek, 10 mar 2022 11:12
Uchwała nr 26/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2021

Uchwała nr 27/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r.

czwartek, 10 mar 2022 11:14
Uchwała nr 27/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2021

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2021

wtorek, 29 mar 2022 14:46

Uchwała nr XLII/249/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 1 kwi 2022 15:00

Uchwała nr XLII/250/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 1 kwi 2022 15:02

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2022 R.

piątek, 22 kwi 2022 11:54

Uchwała nr XLIII/254/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

poniedziałek, 2 maj 2022 12:58

Uchwała nr XLIII/255/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

poniedziałek, 2 maj 2022 13:01

Uchwała nr 53/137/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 13 maj 2022 08:27

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021

poniedziałek, 16 maj 2022 13:25

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2021

piątek, 20 maj 2022 13:22

Uchwała nr XLIV/258/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r.

piątek, 27 maj 2022 12:24
Uchwała nr XLIV/258/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.

Uchwała nr XLIV/260/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 27 maj 2022 12:30

Uchwała nr XLIV/261/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 27 maj 2022 12:35

Uchwała nr 62/141/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

czwartek, 9 cze 2022 12:51

Uchwała nr XLV/263/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 24 cze 2022 12:34

Uchwała nr XLV/264/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 24 cze 2022 12:37

Uchwała nr 73/143/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

czwartek, 30 cze 2022 11:29

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2022 R.

poniedziałek, 25 lip 2022 11:29

Uchwała nr 78/146/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

czwartek, 28 lip 2022 13:04

Uchwała nr XLVI/268/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 lipca 2022 r.

piątek, 29 lip 2022 14:11
Uchwała nr XLVI/268/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2021 rok

Uchwała nr 80/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

poniedziałek, 22 sie 2022 12:26
Uchwała nr 80/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 81/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

poniedziałek, 22 sie 2022 12:36
Uchwała nr 81/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwała nr 82/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

poniedziałek, 22 sie 2022 12:38
Uchwała nr 82/148/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwała nr XLVII/272/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 26 sie 2022 11:10

Uchwała nr XLVII/273/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 26 sie 2022 11:13

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

wtorek, 30 sie 2022 13:59

Uchwała nr 93/150/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 2 wrz 2022 11:37

Uchwała nr 101/153/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

piątek, 30 wrz 2022 09:26

Uchwała nr XLVIII/279/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 30 wrz 2022 09:36

Uchwała nr XLVIII/280/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 30 wrz 2022 09:40

Uchwała nr 115/155/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 11:45

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-427/22 SO RIO w Olsztynie z dnia 6 października 2022 roku

czwartek, 20 paź 2022 14:39

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2022 R.

piątek, 21 paź 2022 13:13

Uchwała nr XLIX/283/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 28 paź 2022 12:55

Uchwała nr XLIX/284/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 28 paź 2022 12:58

Uchwała nr L/288/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

piątek, 25 lis 2022 10:32

Uchwała nr L/289/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 25 lis 2022 10:39

Uchwała nr L/290/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 10:40

Uchwała nr 127/160/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

wtorek, 29 lis 2022 11:21

Uchwała nr LI/294/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

piątek, 23 gru 2022 11:18

Uchwała nr LI/295/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 23 gru 2022 11:21

Uchwała nr LI/296/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r.

piątek, 23 gru 2022 11:31
Uchwała nr LI/296/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022

Uchwała nr 143/165/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 09:52