BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 1/86/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2021

środa, 12 maj 2021 13:19
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie do współużytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, zlokalizowanego w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Uchwała nr 2/88/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.01.2021

środa, 12 maj 2021 13:24
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Piski w 2021 roku

Uchwała nr 3/89/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:27
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 4/89/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:29
w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/73/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Piskim

Uchwała nr 5/90/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.02.2021

środa, 12 maj 2021 13:33
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - ul. Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika

Uchwała nr 6/91/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:36
w sprawie zatwierdzenia regulaminu stosowania monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Uchwała nr 7/92/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:39
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem części nieruchomości położonej w Białej Piskiej, przy ul. Sienkiewicza 21

Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:46
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Piskiego

Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:48
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:51
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:53
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020

Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:55
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2020

Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2021

środa, 12 maj 2021 13:57
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2020

Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:00
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:01
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok

Uchwała nr 16/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:04
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

Uchwała nr 17/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:06
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach Pani Justynie Siemion

Uchwała nr 18/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:09
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wynajem sali dydaktycznej na potrzeby prowadzenia kursu pn. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, znajdującej się na nieruchomości położonej w Piszu przy Alei Turystów 22

Uchwała nr 19/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:12
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Biała Piska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr 20/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:26
w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr 21/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:28
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej Panu Dariuszowi Charubinowi

Uchwała nr 22/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:30
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu Panu Stanisławowi Zduniakowi

Uchwała nr 23/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:32
w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała nr 24/95/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:34
w sprawie ustalenia w Szkole Branżowej I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach nowego kierunku kształcenia kucharz HGT.02

Uchwała nr 25/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:36
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 26/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:39
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 27/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:43
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady"

Uchwała nr 28/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2021

środa, 12 maj 2021 14:45
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu