BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:35
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:39
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:43
w sprawie organizacji, składu osobowego oraz szczegółowych zasad działania stałej komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 4/2021 Starosty Piskiego z dnia 04.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:48
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu współfinansowanych ze środków poza budżetowych w ramach projektów nieinwestycyjnych

Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 11:51
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, gmina Pisz oraz zatwierdzanie wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 6/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:42
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Biała Piska przy ul. Moniuszki, oraz zatwierdzenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Piskiego z dnia 22.01.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:45
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczanie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Piaski, gmina Ruciane-Nida

Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:49
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:51
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Piskiego z dnia 16.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:53
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszu

Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Piskiego z dnia 19.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:56
w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 12/2021 Starosty Piskiego z dnia 29.03.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 12:59
w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Piskiego z dnia 08.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:01
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 14/2021 Starosty Piskiego z dnia 09.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:03
zmieniające zarządzenie nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2

Zarządzenie nr 15/2021 Starosty Piskiego z dnia 15.04.2021 r.

poniedziałek, 26 kwi 2021 13:05
zmieniające zarządzenie nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zasad rotacyjnego systemu pracy i pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu w związku z zagrożeniem zakażania koronawirusem SARS-CoV2