BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

piątek, 13 paź 2017 11:28
złożona 9 października 2017 r. za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa Stare Guty p. Anny Kajko oraz Sołtysa Sołectwa Pietrzyki p. Ewy Waśkiewicz dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i 72.

Petycja mieszkańców ul. Jagiełły w Piszu (108 podpisów), złożona 3 października 2017 r. za pośrednictwem p. Łukasza Żółtowskiego dotycząca modernizacji chodnika i ulicy Jagiełły w Piszu

poniedziałek, 9 paź 2017 12:53

Petycja inicjatorki społecznej

piątek, 15 gru 2017 15:00
dotycząca umieszczania na mapach proponowanych informacji