BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja mieszkańców wsi Grądy

wtorek, 27 mar 2018 10:35
dotycząca naprawy drogi we wsi Grądy

Petycja mieszkańców miejscowości Karwik

czwartek, 19 kwi 2018 13:52
dotycząca budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

piątek, 12 paź 2018 15:02
złożona 9 października 2018 r. za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa Stare Guty p. Anny Kajko oraz Sołtysa Sołectwa Pietrzyki p. Ewy Waśkiewicz dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 61/4 i 72.