BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2025

poniedziałek, 16 lis 2020 10:39
Uchwała nr 92/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2021 R.

poniedziałek, 16 lis 2020 11:23
Uchwała nr 93/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2021 rok

piątek, 4 gru 2020 09:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 4 gru 2020 09:06

Uchwała nr XXVI/172/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

wtorek, 5 sty 2021 08:54

Uchwała nr XXVI/173/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 5 sty 2021 10:02

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

czwartek, 28 sty 2021 13:38
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-32/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2021

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

czwartek, 25 lut 2021 18:33

Uchwała nr XXVIII/178/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 26 lut 2021 14:11

Uchwała nr XXVIII/179/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 26 lut 2021 13:14

Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 24 mar 2021 09:10
Uchwała nr 8/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Piskiego

Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 24 mar 2021 09:13
Uchwała nr 9/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Uchwała nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2020

środa, 24 mar 2021 09:19

Uchwała nr 11/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2020

środa, 24 mar 2021 09:23

Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 24 mar 2021 09:28
Uchwała nr 12/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2020

Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r.

środa, 24 mar 2021 09:29
Uchwała nr 13/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za rok 2020

Uchwała nr XXIX/182/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 26 mar 2021 10:24

Uchwała nr XXIX/183/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 26 mar 2021 10:28

Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r.

piątek, 26 mar 2021 10:35
Uchwała nr XXIX/184/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.

Uchwała nr 14/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 6 kwi 2021 11:32

Uchwała nr 15/94/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu za 2020 rok

wtorek, 6 kwi 2021 11:55

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2020

wtorek, 6 kwi 2021 12:35

Uchwała nr XXX/187/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 4 maj 2021 10:28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2020

środa, 12 maj 2021 14:44

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

wtorek, 25 maj 2021 11:47

Uchwała nr XXXI/191/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:01
Uchwała nr XXXI/191/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2020 r.

Uchwała nr XXXI/193/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

środa, 2 cze 2021 09:05

Uchwała nr XXXI/194/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

środa, 2 cze 2021 09:08

Uchwała nr XXXII/198/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

poniedziałek, 28 cze 2021 10:16

Uchwała nr XXXII/199/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

poniedziałek, 28 cze 2021 10:19

Uchwała nr XXXIII/201/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lipca 2021 r.

środa, 21 lip 2021 12:36
Uchwała nr XXXIII/201/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2020 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2021 R.

środa, 21 lip 2021 12:42

Uchwała nr 50/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

piątek, 6 sie 2021 12:02
Uchwała nr 50/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 51/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

piątek, 6 sie 2021 12:13
Uchwała nr 51/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała nr 52/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

piątek, 6 sie 2021 12:15
Uchwała nr 52/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2021 roku

Uchwała nr XXXIV/206/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

środa, 25 sie 2021 10:49

Uchwała nr XXXIV/207/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

środa, 25 sie 2021 10:52

Uchwała nr 59/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03 września 2021 r.

poniedziałek, 6 wrz 2021 10:47
Uchwała nr 59/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2021 roku

czwartek, 9 wrz 2021 14:25

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

czwartek, 16 wrz 2021 09:20
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-326/21 SO RIO w Olsztynie z dnia 09 września 2021 roku o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

Uchwała nr XXXV/212/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 1 paź 2021 11:46

Uchwała nr XXXV/213/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 1 paź 2021 11:52

Uchwała nr 75/112/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 19 paź 2021 10:16

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2021 R.

czwartek, 21 paź 2021 13:44

Uchwała nr XXXVI/217/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

środa, 3 lis 2021 08:41

Uchwała nr XXXVI/218/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

środa, 3 lis 2021 08:49

Uchwała nr 89/116/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

poniedziałek, 15 lis 2021 10:45

Uchwała nr XXXVII/222/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

piątek, 26 lis 2021 10:34

Uchwała nr XXXVII/223/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 26 lis 2021 10:37

Uchwała nr XXXVIII/228/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

wtorek, 21 gru 2021 13:05

Uchwała nr XXXVIII/229/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r.

wtorek, 21 gru 2021 13:16
Uchwała nr XXXVIII/229/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała nr 100/122/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

piątek, 31 gru 2021 11:39