BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/173/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:25
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/172/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:24
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXVI/171/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:24
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA NR XXVI/170/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:23
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVI/169/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r

poniedziałek, 11 sty 2021 13:22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XXVI/168/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:22
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/167/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:21
w sprawie powierzenia Gminie Orzysz zadań powiatowej biblioteki publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/166/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:20
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/165/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:19
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2020-2022

UCHWAŁA NR XXVI/164/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 grudnia 2020 r.

poniedziałek, 11 sty 2021 13:19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XXV/163/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 13:58
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 13:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XXV/161/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

środa, 9 gru 2020 13:56
zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXIV/160/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 12:30
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/159/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r.

poniedziałek, 16 lis 2020 12:28
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obrębie Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXIII/158/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:57
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:55
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XXIII/156/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:54
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIII/155/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:52
zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXIII/154/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:51
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

UCHWAŁA NR XXIII/153/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:49
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XXIII/152/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:47
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi Nr 4655N – ul. Ogrodowa w Orzyszu, gm. Orzysz.

UCHWAŁA NR XXIII/151/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 24 września 2020 r.

wtorek, 13 paź 2020 12:46
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XXII/150/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 11:17
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 11:16
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 11:15
w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Jagodne, gmina Pisz

UCHWAŁA NR XXII/147/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 11:14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 sierpnia 2020 r.

poniedziałek, 7 wrz 2020 11:12
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XXI/145/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:57
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XXI/144/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:57
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r

UCHWAŁA NR XXI/143/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:54
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XXI/142/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:53
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu

UCHWAŁA NR XXI/141/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:53
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XXI/140/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:52
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.

UCHWAŁA NR XXI/139/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:51
w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR XXI/138/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 31 sie 2020 07:50
w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XX/137/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:42
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XX/136/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:41
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:37
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XIX/134/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:35
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r

UCHWAŁA NR XIX/133/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 kwietnia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:34
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:23
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XVIII/132/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:21
w sprawie skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:21
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ulicy Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu”

UCHWAŁA NR XVIII/130/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:20
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/129/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA NR XVIII/128/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:19
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez powiat piski

UCHWAŁA NR XVIII/127/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:18
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:14
w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY POWIATU PISZ

piątek, 28 sie 2020 14:13
z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu piskiego na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XVII/124/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 lutego 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 14:02
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 13:56
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 13:55
sprawie zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/.

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 stycznia 2020 r.

piątek, 28 sie 2020 13:51
w sprawie przyjęcia przez Powiat Piski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej