BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/20/18 RADY POWIATU PISZ

środa, 16 sty 2019 11:33
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY POWIATU PISZ

środa, 16 sty 2019 11:32
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY POWIATU PISZ

środa, 16 sty 2019 11:31
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018

UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY POWIATU PISZ

środa, 16 sty 2019 11:30
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 r.,

UCHWAŁA NR IV/16/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

środa, 16 sty 2019 11:28
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018 2023

UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2018 r.

środa, 16 sty 2019 11:27
w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR III/14/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

piątek, 14 gru 2018 11:02
w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Piskiego do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

piątek, 14 gru 2018 11:01
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 6 grudnia 2018 r.

piątek, 14 gru 2018 11:01
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:19
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:18
w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:17
w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:12
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Piszu

UCHWAŁA NR I/5/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:11
w sprawie wyboru Wicestarosty Piskiego

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:09
w sprawie wyboru Starosty Piskiego

UCHWAŁA NR I/3/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:08
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:07
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 22 listopada 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 10:06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz

UCHWAŁA NR XLVI/302/18 z 25 października 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:59
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/301/18 z 25 października 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018 2023

UCHWAŁA NR XLVI/300/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:54
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XLV/299/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:49
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.

UCHWAŁA NR XLV/298/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:46
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

UCHWAŁA NR XLV/297/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:44
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/257/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UCHWAŁA NR XLV/296/18 z 27 września 2018 r.

wtorek, 4 gru 2018 09:40
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie.

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 10:02
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XLIV/295/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:59
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XLIV/294/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:57
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XLIV/293/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:55
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

UCHWAŁA NR XLIV/292/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:53
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR XLIV/291/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:52
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:51
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła – Partner dla przedsiębiorców” w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR XLIV/289/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

środa, 5 wrz 2018 09:50
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/257/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XLIII/288/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 lipca 2018 r.

piątek, 27 lip 2018 13:50
zmieniająca Uchwałę nr XLII/287/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/287/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:47
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/286/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:46
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XLII/285/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:45
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR XLII/284/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:44
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

UCHWAŁA NR XLII/283/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:43
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój regionu transgranicznego poprzez promocję dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska

UCHWAŁA NR XLII/282/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:42
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ścieżka turystyczna jest kluczem do radości i doświadczenia w poznaniu przygranicza” w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska

UCHWAŁA NR XLII/281/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:41
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR XLII/280/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:40
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi położonej w mieście Orzysz

UCHWAŁA NR XLII/279/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:40
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/278/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

UCHWAŁA NR XLI/277/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:10
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/276/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:08
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XLI/275/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:07
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Pisz nr V/22/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących etat o różnym wymiarze godzin

UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:07
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, dla których Powiat Piski jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

UCHWAŁA NR XLI/273/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:06
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Piszu

UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:06
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Pisz

UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:05
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:04
stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie zwiększenia nakładów na finansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:03
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego przez Centrum Integracji Społecznej w Piszu

UCHWAŁA NR XLI/268/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 10:02
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

UCHWAŁA NR XLI/267/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 maja 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:58
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia.

UCHWAŁA NR XL/266/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 kwietnia 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:56
w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:40
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania kosztów spełniania przez SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:39
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:39
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statucie powiatu

UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:38
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2018 powiatowo- gminnych dożynek

UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:38
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

UCHWAŁA NR XXXIX/260/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:36
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/259/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:35
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXIX/258/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:33
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej- Szpitalowi Powiatowemu w Piszu

UCHWAŁA NR XXXIX/257/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 marca 2018 r.

środa, 25 lip 2018 09:31
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 09:43
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 09:42
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 21 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 09:40
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego „Obieram kurs na zdrowie i pracę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXVII/253/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 10:27
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski