BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/252/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:39
w sprawie przyjęcia budżetu powiatu piskiego na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/251/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:37
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXVI/250/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:36
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

UCHWAŁA NR XXXVI/249/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:36
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/248/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:35
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-20121

UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:33
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXVI/246/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:31
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXVI/245/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:30
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/244/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 10:29
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXV/243/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 09:34
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 Jubileuszu X-lecia zespołu senioralnego „My Piszanie” oraz Gali z okazji Jubileuszu Pisz 1367-2017, 650-lecie nadania miastu praw osadniczych i bartnych

UCHWAŁA NR XXXV/242/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 09:33
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/241/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 09:31
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXXV/240/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 09:29
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXV/239/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2017 r.

poniedziałek, 5 lut 2018 09:26
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:39
stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla idei stworzenia ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego „Leśna Perła Jezior”

UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:39
w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statucie powiatu

UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:38
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biała Piska na realizację zadania ”Modernizacja drogi gminnej w kierunku Cmentarza Komunalnego w mieście Biała Piska na działkach o numerach geod. 167/2 i 257/4”

UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:37
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz na realizację zadania ”Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu"

UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:36
w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:34
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:34
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

UCHWAŁA NR XXXIV/231/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:33
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

UCHWAŁA NR XXXIV/230/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

wtorek, 14 lis 2017 09:31
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXIII/229/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:56
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/220/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXIII/228/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:55
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy

UCHWAŁA NR XXXIII/227/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:55
w sprawie zmian w budżecie powiatu.

UCHWAŁA NR XXXIII/226/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:54
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XXXIII/225/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:53
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rucianem- Nidzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

UCHWAŁA NR XXXIII/224/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:52
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Orzyszu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

UCHWAŁA NR XXXIII/223/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:52
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Piskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/222/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:51
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/221/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017 r.

piątek, 20 paź 2017 07:50
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

UCHWAŁA NR XXXII/220/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:26
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz zbadania zasadności skargi na działalność Dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXII/219/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz na realizację zadania „Remont grobu Michała Kajki w miejscowości Ogródek”

UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:24
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XXXII/217/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XXXII/216/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:22
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie oraz zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:21
w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Rucianem – Nidzie i włączenia do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie

UCHWAŁA NR XXXII/214/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:20
w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

UCHWAŁA NR XXXII/213/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:19
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piszu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

UCHWAŁA NR XXXII/212/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:18
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Łupkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

UCHWAŁA NR XXXII/211/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:17
w sprawie przekształcenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Łupkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

UCHWAŁA NR XXXII/210/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:16
w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łupkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach

UCHWAŁA NR XXXII/209/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XXXII/208/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 11 wrz 2017 09:15
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:41
w sprawie: powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXI/206/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:41
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Orzysz, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 powiatowo- gminnych dożynek

UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:40
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:39
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XXXI/203/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:38
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR XXXI/202/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:38
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

UCHWAŁA NR XXXI/201/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:36
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ruciane – Nida dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1642N Ukta –Wojnowo m.Ukta”

UCHWAŁA NR XXXI/200/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:36
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Orzysz dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N (ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu”

UCHWAŁA NR XXXI/199/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:33
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz

UCHWAŁA NR XXXI/198/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:32
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

UCHWAŁA NR XXXI/197/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:26
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXXI/196/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:23
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu

UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 czerwca 2017 r.

wtorek, 18 lip 2017 08:22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXX/194/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z aktualizacją aplikacji „My-Guide” - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach

UCHWAŁA NR XXX/193/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:11
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/192/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:10
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu

UCHWAŁA NR XXX/191/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:09
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

UCHWAŁA NR XXX/190/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:09
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXX/189/17 RADY POWIATU PISZz dnia 25 maja 2017 r.

środa, 7 cze 2017 08:06
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

UCHWAŁA NR XXIX/188/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

środa, 10 maj 2017 10:37
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/187/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

środa, 10 maj 2017 10:36
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

środa, 10 maj 2017 10:35
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Piskim

UCHWAŁA NR XXIX/185/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

środa, 10 maj 2017 10:34
w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

UCHWAŁA NR XXIX/184/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 27 kwietnia 2017 r.

środa, 10 maj 2017 10:34
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz

UCHWAŁA NR XXVIII/183/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:40
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:39
w sprawie zmian w budżecie powiatu

UCHWAŁA NR XXVIII/181/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:36
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:35
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:34
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XXVIII/176/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:33
zmieniająca uchwałę nr XXIV/150/16 Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

UCHWAŁA NR XXVIII/178/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:32
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:32
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Piski porozumienia z Gminą Orzysz w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Piski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach.

UCHWAŁA NR XXVIII/175/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:31
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

UCHWAŁA NR XXVIII/174/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 marca 2017 r.

poniedziałek, 10 kwi 2017 12:29
w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Piskiego

UCHWAŁA NR XXVII/173/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

poniedziałek, 20 lut 2017 08:03
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR XXVII/172/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

poniedziałek, 20 lut 2017 07:55
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

UCHWAŁA NR XXVII/171/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

poniedziałek, 20 lut 2017 07:50
w sprawie przyjęcia do realizacji w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu w partnerstwie z Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS w Warszawie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, działanie 4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 15 lutego 2017 r.

poniedziałek, 20 lut 2017 07:44
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku"

UCHWAŁA NR XXVI/169/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 12:27
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 12:26
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/167/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 12:24
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

UCHWAŁA NR XXVI/166/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 stycznia 2017 r.

środa, 8 lut 2017 12:21
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Powiatu Piskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida.