BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

środa, 20 mar 2019 13:45
Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 poz.210, z 2018 r. poz. 723.) Starosta Piski jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.