BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2020

czwartek, 12 lis 2015 12:29
Uchwała nr 79/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2016 ROK

czwartek, 12 lis 2015 12:40
Uchwała nr 80/33/2015 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2016 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

poniedziałek, 7 gru 2015 14:45

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na 2016-2020

poniedziałek, 7 gru 2015 14:49

Uchwała nr XIII/85/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

czwartek, 31 gru 2015 10:40

Uchwała nr XIII/86/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2016 rok

czwartek, 31 gru 2015 10:45

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2016-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2016

środa, 27 sty 2016 11:06

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KW. 2015 R.

poniedziałek, 29 lut 2016 10:49

Uchwała nr XV/104/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

poniedziałek, 29 lut 2016 10:52

Uchwała nr XV/105/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

poniedziałek, 29 lut 2016 11:13

Uchwała nr 21/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2015

poniedziałek, 14 mar 2016 08:35

Uchwała nr 22/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Piskiego za rok 2015

poniedziałek, 14 mar 2016 08:41

Uchwała nr 23/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2015

poniedziałek, 14 mar 2016 08:46

Uchwała nr 24/45/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2015

poniedziałek, 14 mar 2016 08:46

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2015 rok

wtorek, 22 mar 2016 09:02

Uchwała nr XVI/112/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

piątek, 1 kwi 2016 13:34

Uchwała nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

piątek, 1 kwi 2016 13:39

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2016 R.

piątek, 29 kwi 2016 12:23

Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

piątek, 29 kwi 2016 12:04

Uchwała nr XVII/116/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

piątek, 29 kwi 2016 12:11

Uchwała nr 46/51/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

środa, 11 maj 2016 13:36

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2015 rok

czwartek, 12 maj 2016 14:01

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2015

piątek, 20 maj 2016 12:55

Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 02 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 6 cze 2016 09:42
Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

poniedziałek, 6 cze 2016 09:45

Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

poniedziałek, 6 cze 2016 09:50

Uchwała nr XIX/134/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

piątek, 1 lip 2016 13:28

Uchwała nr XIX/135/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

piątek, 1 lip 2016 13:35

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KW. 2016 R.

środa, 27 lip 2016 11:48

Uchwała nr 79/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku

piątek, 26 sie 2016 12:37
Uchwała nr 79/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr 80/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku

piątek, 26 sie 2016 12:55
Uchwała nr 80/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwała nr 81/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku

piątek, 26 sie 2016 12:58
Uchwała nr 81/60/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwała nr XX/137/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

piątek, 26 sie 2016 13:01

Uchwała nr XX/138/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

piątek, 26 sie 2016 13:41

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

poniedziałek, 5 wrz 2016 14:43
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-376/16 SO RIO w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXII/145/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

poniedziałek, 3 paź 2016 12:40

Uchwała nr XXII/146/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

poniedziałek, 3 paź 2016 12:50

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.

piątek, 21 paź 2016 13:43

Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

czwartek, 27 paź 2016 09:32

Uchwała nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

czwartek, 27 paź 2016 09:35

Uchwała nr XXIV/153/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

wtorek, 29 lis 2016 08:54

Uchwała nr XXIV/154/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

wtorek, 29 lis 2016 08:59

Uchwała nr 106/72/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

wtorek, 13 gru 2016 09:14

Uchwała nr XXV/161/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

piątek, 30 gru 2016 12:45

Uchwała nr XXV/162/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

piątek, 30 gru 2016 12:51

Uchwała nr XXV/163/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

piątek, 30 gru 2016 12:59

Uchwała nr 112/74/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

poniedziałek, 2 sty 2017 14:49