BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/13/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:23
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Uchwała Nr II/12/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:23
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała Nr II/11/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

Uchwała Nr II/10/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014r.

czwartek, 8 sty 2015 10:16
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia.

Uchwała nr II/9/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:15
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/05 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchwała nr II/8/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:12
w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących

Uchwała Nr II/7/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r.

czwartek, 8 sty 2015 10:11
w sprawie powołania komisji rewizyjnej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:41
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:41
w sprawie wyboru Wicestarosty Piskiego

Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:40
w sprawie wyboru Starosty Piskiego

Uchwała Nr I/3/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:39
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała Nr I/2/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:38
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała Nr I/1/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 1 grudnia 2014 r.

piątek, 5 gru 2014 11:37
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz

Uchwała Nr XLVI/306/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:13
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XLVI/305/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:13
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XLVI/304/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:11
w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała Nr XLVI/303/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:10
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego

Uchwała Nr XLVI/302/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:10
stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie konieczności wycofania tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z terenu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

UCHWAŁA Nr XLVI/301/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:09
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku

UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r.

czwartek, 13 lis 2014 10:09
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia.

Uchwała Nr XLVI/299/14 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2014 roku

czwartek, 13 lis 2014 10:08
w sprawie włączenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu do Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu

UCHWAŁA NR XLVI/298/14 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:07
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

UCHWAŁA NR XLVI/297/14 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 10:00
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piszu.

UCHWAŁA Nr XLVI/296/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 09:57
w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”

UCHWAŁA Nr XLVI/295/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 09:40
w sprawie przyjęcia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu piskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVI/294/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 09:40
w sprawie zniesienia oraz ustanowienia odrębnej własności lokali Powiatu Piskiego usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Sienkiewicza 4

Uchwała Nr XLVI/293/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r.

czwartek, 13 lis 2014 09:39
zmieniająca uchwałę Nr XL/264/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XLV/292/14 z 23 września 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 09:47
w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Uchwała Nr XLV/291/14 z 23 września 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 09:46
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XLV/290/14 z 23 września 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 09:44
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu piskiego oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2015 r.

Uchwała Nr XLV/289/14 z 23 września 2014 r.

wtorek, 30 wrz 2014 09:43
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r.

piątek, 5 wrz 2014 08:44
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/287/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r.

piątek, 5 wrz 2014 08:39
w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na części jeziora Orzysz

Uchwała Nr XLIV/286/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r.

piątek, 5 wrz 2014 08:37
w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu

Uchwała Nr XLIV/285/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r.

czwartek, 4 wrz 2014 12:35
zmieniająca uchwałę Nr XL/264/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XLIV/284/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r.

czwartek, 4 wrz 2014 12:33
w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XLIV/283/14 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

czwartek, 4 wrz 2014 12:31
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

Uchwała Nr XLIII/282/14 Rady Powiatu Pisz

środa, 9 lip 2014 08:40
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Uchwała Nr XLIII/281/14 Rady Powiatu Pisz

środa, 9 lip 2014 08:37
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017

Uchwała Nr XLIII/280/14 Rady Powiatu Pisz

środa, 9 lip 2014 08:36
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego przez 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną.

Uchwała Nr XLIII/279/14 Rady Powiatu Pisz

środa, 9 lip 2014 08:32
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu.

Uchwała Nr XLIII/278/14 Rady Powiatu Pisz

środa, 9 lip 2014 08:30
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2013 rok

Uchwała Nr XLII/276/14

czwartek, 5 cze 2014 10:57
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu

Uchwała Nr XLII/275/14

czwartek, 5 cze 2014 10:55
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2014

Uchwała Nr XLII/274/14

czwartek, 5 cze 2014 10:53
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Orzysz zadania publicznego prowadzenia sezonowych schronisk młodzieżowych w Drozdowie i Okartowie.

Uchwała Nr XLII/273/14

czwartek, 5 cze 2014 10:47
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wicestarosty Piskiego oraz działalność Dyrektor PCPR.

Uchwała Nr XLII/272/14

czwartek, 5 cze 2014 10:45
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uchwała Nr XLII/271/14

czwartek, 5 cze 2014 10:42
z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2013 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu.

Uchwała Nr XL/270/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:35
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XLI/269/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:33
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017.

Uchwała Nr XLI/268/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:32
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwała Nr XLI/267/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:31
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Uchwała Nr XL/266/14

poniedziałek, 5 maj 2014 09:29
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XL/265/14 z dnia 27 marca 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:28
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017.

Uchwała Nr XL/264/14 z dnia 27 marca 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:26
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XL/263/14 z dnia 27 marca 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:25
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwała Nr XL/262/14 z dnia 27 marca 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:24
w sprawie zmian w statucie powiatu

Uchwała Nr XXXIX/261/14 z dnia 27 lutego 2014

poniedziałek, 5 maj 2014 09:23
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/260/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXXIX/259/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:20
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

Uchwała Nr XXXIX/258/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”

Uchwała Nr XXXIX/257/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 09:16
w sprawie określenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w roku 2014

Uchwała Nr XXXVIII/256/14z dnia 30 stycznia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:30
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie konieczności rozszerzenia strefy Małego Ruchu Granicznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim o Powiat Piski

Uchwała Nr XXXVIII/255/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:23
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. R. na działalność Starosty Piskiego