BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/254/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:20
w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:19
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2014-2017.

Uchwała Nr XXXVII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:17
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013.

Uchwała Nr XXXVII/251/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:16
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/250/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:08
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017.

Uchwała Nr XXXVII/249/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:06
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego

Uchwała Nr XXXVII/248/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:03
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. C. na działalność Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała Nr XXXVI/247/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:01
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Uchwała Nr XXXVI/246/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 08:00
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Uchwała Nr XXXVI/245/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 07:57
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/190/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXXVI/244/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 07:53
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

Uchwała Nr XXXVI/243/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 07:51
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XXXVI/242/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

poniedziałek, 5 maj 2014 07:42
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 -2016 z perspektywą do roku 2020"

Uchwała Nr XXXVI/241/13

poniedziałek, 5 maj 2014 07:38
z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXV/240/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:46
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na rok 2013

Uchwała nr XXXV/239/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:43
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr XXXV/238/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:41
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Uchwała nr XXXV/237/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:39
Stanowisko w sprawie poparcia stanowiska z dnia 26 września 2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania z województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała nr XXXV/236/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:36
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 r.

Uchwała nr XXXV/235/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:35
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu.

Uchwała nr XXXV/234/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:31
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/190/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXXV/233/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:18
w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2013-2023”

Uchwała nr XXXV/232/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:12
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Rosy na działalność Wicestarosty Piskiego oraz na działalność Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr XXXV/231/13 z dnia 31 października 2013r.

piątek, 15 lis 2013 10:09
w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Iwony Trojnarskiej na działalność Dyrektora SP-ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXIV/230/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 14:04
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Uchwała nr XXXIV/229/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 14:02
w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2017

Uchwała nr XXXIV/228/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 14:00
w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej

Uchwała nr XXXIV/227/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:58
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność gminy Orzysz

Uchwała nr XXXIV/226/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:55
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność gminy Orzysz

Uchwała nr XXXIV/225/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:40
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz lokalu użytkowego, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a.

Uchwała nr XXXIV/224/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:38
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 25 września 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:36
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Krzykowskiego na działalność Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Uchwała nr XXXIII/222/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:27
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013.

Uchwała nr XXXIII/221/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:24
w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2017

Uchwała nr XXXIII/220/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:23
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXIII/219/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:21
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność Pana Tadeusza Ruchała

Uchwała nr XXXIII/218/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:20
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia partnerskiego w celu realizacji projektu „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” finansowanego ze środków Programu Polska Litwa.

Uchwała nr XXXIII/217/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.

poniedziałek, 7 paź 2013 13:17
w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Iwony Trojnarskiej na działalność Dyrektora SP-ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXXII/216/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:33
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Uchwała nr XXXII/215/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:29
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2013- 2017

Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:22
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/209/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr XXXII/213/13 z dnia 27 czerwca 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za 2012 rok

Uchwała nr XXXI/212/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 10:15
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Uchwała nr XXXI/211/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:52
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr XXXI/210/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:50
w sprawie udzielenia dotacji Gminie Pisz

Uchwała nr XXXI/209/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:45
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr XXXI/208/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:41
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z samorządami Powiatów Mrągowskiego, Giżyckiego i Węgorzewskiego porozumienia dotyczącego opracowania i realizacji wspólnej Strategii Rozwoju

Uchwała nr XXXI/207/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:32
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała nr XXXI/206/13 z dnia 28 maja 2013r.

wtorek, 20 sie 2013 09:28
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu

Uchwała nr XXX/205/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

poniedziałek, 6 maj 2013 12:43
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Uchwała nr XXX/204/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

poniedziałek, 6 maj 2013 12:41
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

poniedziałek, 6 maj 2013 12:38
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/190/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:23
stanowisko w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uchwała nr XXIX/201/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:20
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2013

Uchwała nr XXIX/200/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:14
w sprawie zmiany WPF powiatu piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr XXIX/199/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:12
w sprawie utworzenia Technikum w Orzyszu i włączenia go w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Uchwała nr XXIX/198/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:10
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w roku 2013

Uchwała nr XXIX/197/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:08
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego.

Uchwała nr XXIX/196/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:06
w sprawie: powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2013.

Uchwała nr XXIX/195/13 z dnia 28 marca 2013r.

czwartek, 11 kwi 2013 12:04
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu powiatu piskiego

Uchwała nr XXVIII/194/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:15
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie likwidacji połączeń kolejowych

Uchwała nr XXVIII/193/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:13
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Piski projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXVIII/192/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:11
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr XXVIII/191/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:09
w sprawie zmian w Statucie Powiatu

Uchwała nr XXVIII/190/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:04
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXVIII/189/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 11:01
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 10:58
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Uchwała nr XXVIII/187/13 z dnia 27 lutego 2013r.

poniedziałek, 11 mar 2013 10:55
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.

Uchwała nr XXVII/186/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

czwartek, 21 lut 2013 12:17
zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr XXVII/185/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

czwartek, 21 lut 2013 12:15
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Uchwała nr XXVII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

czwartek, 21 lut 2013 12:12
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.