BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVI/183/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:54
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXVI/182/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:53
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w mieście Ruciane-Nida

Uchwała nr XXVI/181/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:52
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXVI/180/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:51
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Pisz dotyczącego przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu na jeziorach mazurskich, jako ważnego czynnika rozwoju turystyki na terenie powiatu

Uchwała nr XXVI/179/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:49
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego do Fundacji Technologicznej RYŚ

Uchwała nr XXVI/178/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:48
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXVI/177/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:45
w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012

Uchwała nr XXVI/176/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:37
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Uchwała nr XXVI/175/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:32
w sprawie WPF Powiatu Piskiego 2012-2016

Uchwała nr XXVI/174/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:26
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na rok 2013

Uchwała nr XXVI/173/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:21
w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Piskiego na lata 2013-2017

Uchwała nr XXVI/172/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:19
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego kandydata z tej samej listy

Uchwała nr XXV/171/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:08
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała nr XXV/170/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:06
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2012-2016

Uchwała nr XXV/169/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:04
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2013 r.

Uchwała nr XXV/168/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:02
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXV/167/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 12:01
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

Uchwała nr XXV/166/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 11:59
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXV/165/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 11:57
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego.

Uchwała nr XXV/164/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 11:56
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie powiatu piskiego

Uchwała nr XXV/163/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 11:54
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXV/162/12 z dnia 28 listopada 2012r.

wtorek, 19 lut 2013 11:51
w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na niektórych akwenach wodnych powiatu piskiego

Uchwała nr XXIV/161/12 z dnia 25 października 2012r.

środa, 21 lis 2012 14:55
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała nr XXIV/160/12 z dnia 25 października 2012r.

środa, 21 lis 2012 14:51
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

Uchwała nr XXIV/159/12 z dnia 25 października 2012r.

środa, 21 lis 2012 14:47
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, na nieruchomości Gminy Biała Piska położone na terenie gminy Biała Piska

Uchwała nr XXIV/158/12 z dnia 25 października 2012r.

środa, 21 lis 2012 14:43
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIII/157/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:59
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała nr XXIII/156/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:54
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała nr XXIII/155/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:51
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

Uchwała nr XXIII/154/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:49
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ruciane - Nida na dofinansowanie wykonania kamiennego monumentu w celu uczczenia 61 rocznicy śmierci leśnika Maxa Klinge

Uchwała nr XXIII/153/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:48
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXIII/152/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:46
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji Rady Powiatu Pisz

Uchwała nr XXIII/151/12 z dnia 26 września 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:43
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego kandydata z tej samej listy

Uchwała nr XXII/150/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:29
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała nr XXII/149/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:21
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska

Uchwała nr XXII/148/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 10:47
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/120/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr XXII/147/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 10:46
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piskiego.

Uchwała nr XXII/146/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 10:43
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz do działania w imieniu Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie

Uchwała nr XXI/145/12 z 12. 07. 2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:14
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr XX/144/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:13
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała nr XX/143/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:11
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała nr XX/142/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:08
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Uchwała nr XX/141/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:05
w sprawie zmiany WPF Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

Uchwała nr XX/140/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 09:03
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu

Uchwała nr XX/139/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 08:59
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpitalowi Powiatowemu w Piszu.

Uchwała nr XX/138/12 z 28.06.2012r.

wtorek, 14 sie 2012 08:55
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu za 2011 r.

Stanowisko Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:58
w sprawie warunkowego dopuszczenia statków żeglugi do pływania po jeziorze Nidzkim.

Uchwała Nr XIX/137/12 z dnia 31.05.2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:47
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piskim na lata 2012 – 2014.

Uchwała Nr XIX/136/12 z dnia 31.05.2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:44
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piszu.

Uchwała Nr XIX/135/12 z dnia 31.05.2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:40
w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Uchwała Nr XIX/134/12 z dnia 31.05.2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:38
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uchwała Nr XIX/133/12 z dnia 31.05.2012r.

wtorek, 12 cze 2012 10:34
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego .

Uchwała Nr XVIII/132/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:41
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/131/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:33
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu piskiego na lata 2012-2015

Uchwała Nr XVIII/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:32
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania porozumienia partnerskiego w celu realizacji projektu „Chronione środowisko- zdrowe młode pokolenie” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Uchwała Nr XVIII/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:31
w sprawie likwidacji czteroletniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:30
w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:28
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:27
w sprawie stopniowej likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała Nr XVIII/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:26
w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu

Uchwała Nr XVIII/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:25
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała Nr XVIII/123/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:23
w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:18
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem- Nidzie

Uchwała Nr XVIII/121/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:15
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski.

Uchwała Nr XVIII/120/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

środa, 9 maj 2012 08:11
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XVII/119/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:53
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w roku 2012

Uchwała Nr XVII/118/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:49
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Pisz do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz do działania w imieniu Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie

Uchwała Nr XVII/117/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:46
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

Uchwała Nr XVII/116/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:40
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Uchwała Nr XVII/115/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:38
w sprawie powierzenia Gminie Pisz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Uchwała Nr XVII/114/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:36
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XVII/113/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:34
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej Powiatu Piskiego, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XVII/112/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:32
w sprawie: powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2012.

Uchwała Nr XVII/111/12 z dnia 29 marca 2012r.

piątek, 13 kwi 2012 10:26
w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego.

Uchwała Nr XVI/110/12 z dnia 23 lutego 2012r.

czwartek, 1 mar 2012 10:54
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 z dnia 23 lutego 2012r.

czwartek, 1 mar 2012 10:53
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Uchwała Nr XVI/108/12 z dnia 23 lutego 2012r.

czwartek, 1 mar 2012 10:51
wsprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wystosowanego przez Pana Andrzeja Szymborskiego w dniu 6 lutego br. wezwania do usunięcia naruszenia praw.

Uchwała Nr XVI/107/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:08
w sprawie zamiaru likwidacji Czteroletniego Technikum dla Dorosłych w ZPKU w Piszu

Uchwała Nr XVI/106/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:06
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w ZSZ w Piszu

Uchwała Nr XVI/105/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:05
w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w ZPKU w Piszu

Uchwała Nr XVI/104/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:04
w sprawie zamiaru likwidacji ZSZ dla Dorosłych w ZPKU w Piszu

Uchwała Nr XVI/103/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:02
w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Ogólnokształcącego Liceum dla Dorosłych w ZPKU w Piszu

Uchwała Nr XVI/102/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:01
w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w ZSZ w Piszu

Uchwała Nr XVI/101/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 15:00
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Rucianem- Nidzie

Uchwała Nr XVI/100/12 z dnia 23 lutego 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 14:56
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Białej Piskiej

Obwieszczenie

poniedziałek, 27 lut 2012 14:53
o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Powiatu Pisz Nr X/65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę, parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz w sprawie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XV/99/12 z dnia 26 stycznia 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 14:51
Stanowisko Rady Powiatu Pisz dotyczące uprawy roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO)

Uchwała Nr XV/98/12 z dnia 26 stycznia 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 14:50
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XV/97/12 z dnia 26 stycznia 2012r.

poniedziałek, 27 lut 2012 14:46
w sprawie współdziałania powiatów:węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego