BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

czwartek, 17 lis 2011 12:53
Uchwała nr 59/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2012-2015

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2012 ROK

czwartek, 17 lis 2011 13:09
Uchwała nr 60/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2012 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie WPF na lata 2012-2015

środa, 7 gru 2011 10:09

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

środa, 7 gru 2011 10:12

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

środa, 7 gru 2011 10:14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2015

wtorek, 3 sty 2012 12:24
Uchwała nr XIV/87/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

BUDŻET POWIATU PISKIEGO NA ROK 2012

wtorek, 3 sty 2012 12:33
Uchwała nr XIV/88/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2012 r.

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Piskiego na 2012 rok

poniedziałek, 30 sty 2012 08:56

Opinia SO RIO w Olsztynie o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego na podstawie przyjętej przez jst WPF na lata 2012-2015 oraz uchwały budżetowej na rok 2012

poniedziałek, 30 sty 2012 08:58

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 R.

środa, 22 lut 2012 13:46

Uchwała nr XVI/110/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r

piątek, 24 lut 2012 12:57

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2011

piątek, 23 mar 2012 15:01
Uchwała nr 9/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2011

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ZA ROK 2011

piątek, 23 mar 2012 15:10
Uchwała nr 10/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu za rok 2011

Uchwała nr 11/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r.

piątek, 23 mar 2012 15:14
Uchwała nr 11/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2011

Uchwała nr 12/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r.

piątek, 23 mar 2012 15:18
Uchwała nr 12/46/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2011

Uchwała nr XVII/116/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

piątek, 30 mar 2012 10:12

Uchwała nr XVII/117/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

piątek, 30 mar 2012 10:24

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2011 rok

wtorek, 3 kwi 2012 08:43

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2012 R.

wtorek, 24 kwi 2012 10:20

Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Powiatu Pisz z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

piątek, 27 kwi 2012 12:50

Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Powiatu Pisz z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

piątek, 27 kwi 2012 12:56

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2011

czwartek, 17 maj 2012 12:03

Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za 2011 rok

środa, 23 maj 2012 13:01

Uchwała nr XIX/133/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2012 r.

poniedziałek, 4 cze 2012 09:19
Uchwała nr XIX/133/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu

Uchwała nr XIX/135/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

poniedziałek, 4 cze 2012 09:22

Uchwała nr XX/141/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

wtorek, 3 lip 2012 12:34

Uchwała nr XX/142/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

wtorek, 3 lip 2012 12:45

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2012 R.

środa, 29 sie 2012 10:55

Uchwała nr 53/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

wtorek, 28 sie 2012 11:44
Uchwała nr 53/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2012 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr 54/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

wtorek, 28 sie 2012 11:52
Uchwała nr 54/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2012 roku

Uchwała nr 55/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r.

wtorek, 28 sie 2012 11:55
Uchwała nr 55/62/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2012 roku

Uchwała nr XXII/150/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

środa, 29 sie 2012 10:42

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

wtorek, 11 wrz 2012 13:33
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-473/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Piszu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uchwała nr 62/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2012 r.

czwartek, 27 wrz 2012 12:18
Uchwała nr 62/65/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

czwartek, 27 wrz 2012 12:21

Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

czwartek, 27 wrz 2012 12:30

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2012 R.

piątek, 19 paź 2012 09:20

Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2015

piątek, 26 paź 2012 11:46

Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

piątek, 26 paź 2012 11:50

Uchwała nr 67/68/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 6 listopada 2012 r.

poniedziałek, 12 lis 2012 14:32
Uchwała nr 67/68/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu

środa, 14 lis 2012 08:28
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-569/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.200.000 zł przez Powiat Piski na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uchwała nr XXV/170/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2016

piątek, 30 lis 2012 12:42

Uchwała nr XXV/171/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

piątek, 30 lis 2012 12:48

Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2012-2016

poniedziałek, 31 gru 2012 12:09

Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

poniedziałek, 31 gru 2012 12:26

Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012

poniedziałek, 31 gru 2012 12:15

Uchwała nr 78/74/2012 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.

poniedziałek, 7 sty 2013 08:27