BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

WYDZIAŁ
 
GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU SPRAWUJE
NACZELNIK inż. Dariusz Gwiazda - GEODETA POWIATOWY

TEL. 087 425 46 60 pok. nr 4

Godziny przyjęć klientów - Punkt obsługi Klienta:

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:25
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:26
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 31177 razy

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Scalanie i wymiana gruntów

2. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

3. Wykonywanie wyrysów i opisów z operatu ewidencji gruntów do celów hipotecznych i innych

4. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń oraz informacji dla potrzeb ZUS, Urzędów Skarbowych, Komorników itp.

5. Współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Urzędem Statystycznym,

6. Bazy danych w zakresie nieruchomości i obsługa w tym zakresie rzeczoznawców majątkowych

7. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych

8. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadanie numeru KERG

9. Ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw

10. Udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych

11. Aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencji gruntów – numeryczna mapa ewidencji gruntów

12. Ochrona znaków geodezyjnych

13. Udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych robót geodezyjnych

14. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i ich rejestrowanie poprzez nadawanie numeru KERG

15. Ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych powstałych w wyniku zgłoszonych spraw

16. Udostępnianie z zasobu za odpłatnością kopii z map sytuacyjno-wysokościowych nie służących do celów projektowych

17. Część kartograficzna operatu ewidencji gruntów (mapa numeryczna)

18. Numeryczna mapa zasadnicza

19. Koordynacja Dokumentacji Projektowej

20. Wykonywanie prac reprodukcyjnych z posiadanych materiałów geodezyjnych

11. Przekazywanie, przejmowanie gruntów od organów wojskowych

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:10
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 10:11
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 30206 razy