BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 6/5/11 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2011r.

piątek, 28 sty 2011 08:48
w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 7/6/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2011r.

środa, 9 lut 2011 12:21
w sprawie zasad kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych

Uchwała nr 8/6/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.01.2011r.

środa, 9 lut 2011 12:25
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu piskiego

Uchwała nr 9/7/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 09:38
w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr 10/7/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 09:45
w sprawie wyrażenia zgody dla ZS Nr 1 w Piszu na wynajęcie części nieruchomości w budynku szkoły, położonym w m. Pisz

Uchwała nr 11/8/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 10:46
w sprawie terminów przekazywania pobranych dochodów Skarbu Państwa i dochodów budżetu powiatu przez jednostki organizacyjne

Uchwała nr 12/8/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 10:52
w sprawie nieodpłatnego użyczenia części lokalu użytkowego [biura] w budynku stanowiącym własność Powiatu Piskiego

Uchwała nr 13/8/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 10:54
w sprawie zmiany uchwały nr 6/88/09 Zarządu Powiatu z dnia 04.03.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego PCPR

Uchwała nr 14/8/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 10:59
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie na wynajęcie części nieruchomości w budynku szkoły, położonym w m. Ruciane - Nida

Uchwała nr 15/9/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.03.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:04
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok

Uchwała nr 16/10/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.03.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:09
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.

Uchwała nr 17/11/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:12
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2010

Uchwała nr 18/11/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.03.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:20
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2010

Uchwała nr 19/12/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:22
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu za rok 2010

Uchwała nr 20/13/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:23
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnych powiatu

Uchwała nr 21/13/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:27
w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2010/2011

Uchwała nr 22/13/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:31
w sprawie wydania opinii pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego w Piszu na odcinku od skrzyżowania ulic Warszawskiej i Pionierów do skrzyżowania z ulica Czerniewskiego

Uchwała nr 23/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:34
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2011 r.

Uchwała nr 24/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:36
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora PCPR w Piszu

Uchwała nr 25/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:38
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora PCPR w Piszu

Uchwała nr 26/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:40
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia technika obsługi turystycznej w ZSL w Rucianem - Nidzie

Uchwała nr 27/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:44
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia technika turystyki wiejskiej w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 28/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.02.2011

czwartek, 30 cze 2011 11:47
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia technika spedytora w ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 29/14/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:04
w sprawie ustalenia nowego kierunku kształcenia technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSZ w Piszu

Uchwała nr 30/15/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.05.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:09
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Uchwała nr 31/15/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.05.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:11
w sprawie przekazania niektórych uprawnień określonych przepisami ustawy o drogach publicznych dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała nr 32/17/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.05.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:16
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" w Orzyszu

Uchwała nr 33/18/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:18
w sprawie powołania Zespołu do podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr 34/18/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 09.06.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:22
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZSO w Piszu

Uchwała nr 35/19/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.06.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:31
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2011 r.

Uchwała nr 36/20/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:34
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Uchwała nr 37/20/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.06.2011

czwartek, 30 cze 2011 12:37
w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w m. Biała Piska przy ul. Sikorskiego

Uchwała nr 38/21/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:25
w sprawie zmiany uchwały nr 6/88/09 z dnia 04.03.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego PCPR w Piszu

Uchwała nr 39/21/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:29
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 40/21/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:32
w sprawie udzielenia zgody na oddanie do nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, położonej w Piszu, obręb Pisz 2

Uchwała nr 41/22/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:34
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 42/22/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:40
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej

Uchwała nr 43/22/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.07.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:43
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Agnieszce Długołęckiej

Uchwała nr 44/23/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:54
w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości (pomieszczeń biurowych) w budynku stanowiącym własność Powiatu Piskiego, położonym w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 1

Uchwała nr 45/23/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 13:59
w sprawie zatwierdzenia formy oddania w najem na okres 10 lat, lokali użytkowych, usytuowanych w budynku użytkowym, stanowiącym własność Powiatu Piskiego, położonym w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5

Uchwała nr 46/23/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:18
w sprawie nieodpłatnego użyczenia lokali użytkowych (biur) w budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Piskiego, położonego w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Lipowej

Uchwała nr 47/24/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:21
zm. uchwałę nr 35/139/10 z dnia 23.08.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Piszu

Uchwała nr 48/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:24
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2011 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr 49/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:30
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2011 r.

Uchwała nr 50/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:34
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2011 r.

Uchwała nr 51/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:52
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Uchwała nr 52/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.08.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:55
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu

Uchwała nr 53/26/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2011

wtorek, 25 paź 2011 14:58
zm. uchwałę nr 12/92/09 z dnia 22.04.2009 w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem wielodzietnym rodzinom zastępczym

Uchwała nr 54/26/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2011

wtorek, 25 paź 2011 15:02
zm. uchwałę nr 6/5/2011 z dnia 17.01.2011 w sprawie stawek miesięcznego czynszu najmu za lokale użytkowe wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Uchwała nr 55/26/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.09.2011

wtorek, 25 paź 2011 15:14
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu ulicy Matejki w Piszu do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 56/27/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.09.2011

wtorek, 25 paź 2011 15:17
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2015

Uchwała nr 57/27/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.09.2011

wtorek, 25 paź 2011 15:19
w sprawie powołania komisji opiniującej nagrody Starosty Powiatu Piskiego w 2012 r.

Uchwała nr 58/28/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06.10.2011

środa, 26 paź 2011 08:15
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" w Orzyszu

Uchwała nr 59/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2011

piątek, 18 lis 2011 10:50
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2012-2015

Uchwała nr 60/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2011

piątek, 18 lis 2011 10:54
w sprawie projektu budżetu powiatu piskiego na 2012 r.

Uchwała nr 61/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2011

piątek, 18 lis 2011 11:02
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018"

Uchwała nr 62/30/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2011

piątek, 18 maj 2012 14:17
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m. Biała Piska oraz w obrębach Bełcząc i Szkody, gmina Biała Piska

Uchwała nr 63/31/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 24.11.2011

piątek, 18 maj 2012 14:21
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 64/32/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.12.2011

piątek, 18 maj 2012 14:24
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

Uchwała nr 65/32/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.12.2011

piątek, 18 maj 2012 14:25
w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach na wynajęcie garażu położonego w m. Łupki

Uchwała nr 66/34/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.12.2011

piątek, 18 maj 2012 14:27
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.