BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2015

wtorek, 23 lis 2010 08:57
Uchwała nr 44/146/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu piskiego na lata 2011-2015

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2011 R.

wtorek, 23 lis 2010 09:09

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2015 oraz projekcie uchwały budżetowej na 2011 r.

wtorek, 23 lis 2010 09:22

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2015

czwartek, 3 lut 2011 11:54
Uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015

BUDŻET POWIATU PISKIEGO NA ROK 2011

czwartek, 3 lut 2011 12:01
Uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2011 r.

Uchwała nr 9/7/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10 lutego 2011 r.

piątek, 25 lut 2011 10:06
Uchwała nr 9/7/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 10 lutego 2011 w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2010 R.

piątek, 25 lut 2011 10:11

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego

czwartek, 17 mar 2011 14:52
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Piskiego, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015 oraz uchwały budżetowej na rok 2011

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2010

czwartek, 17 mar 2011 14:59

Uchwała Nr 17/11/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2011 r.

środa, 30 mar 2011 10:38
Uchwała Nr 17/11/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2010

Uchwała Nr 18/11/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2011 r.

środa, 30 mar 2011 10:43
Uchwała Nr 18/11/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2010

Uchwała Nr 11/8/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 marca 2011 r.

środa, 30 mar 2011 10:54
Uchwała Nr 11/8/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie terminów przekazywania pobranych dochodów Skarbu Państwa i dochodów budżetu powiatu przez jednostki organizacyjne

Uchwała Nr 19/12/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2011 r.

środa, 30 mar 2011 10:46
Uchwała Nr 19/12/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia powiatu za rok 2010 r.

Uchwała nr VI/41/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

czwartek, 7 kwi 2011 12:11

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2010

środa, 13 kwi 2011 10:51

Uchwała Nr 20/13/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu

środa, 13 kwi 2011 10:56

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2011 R.

wtorek, 26 kwi 2011 09:00

Uchwała nr VII/48/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 26 kwi 2011 09:04

Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piskiego w sprawie udzialenia dla Zarządu Powiatu Piskiego absolutorium za 2010 rok

piątek, 20 maj 2011 14:14

Uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r.

poniedziałek, 30 maj 2011 14:20
Uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia powiatu

Uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

poniedziałek, 30 maj 2011 14:23

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2010

czwartek, 26 maj 2011 13:38

Uchwała Nr 32/17/2011 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „MAZURSKIE MORZE” w Orzyszu

wtorek, 14 cze 2011 11:43

Uchwała nr IX/63/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015

wtorek, 5 lip 2011 09:35

Uchwała nr IX/64/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 5 lip 2011 09:37

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2011 R.

wtorek, 30 sie 2011 14:31

Uchwała nr X/69/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015

wtorek, 30 sie 2011 14:33

Uchwała nr X/70/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 30 sie 2011 14:56

Uchwała nr 48/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r.

środa, 31 sie 2011 09:40
Uchwała nr 48/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2011 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr 49/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r.

środa, 31 sie 2011 09:48
Uchwała nr 49/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2011 roku

Uchwała nr 50/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r.

środa, 31 sie 2011 09:51
Uchwała nr 50/25/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2011 roku

Opinia o przedłożonym przez Starostę Powiatu Piskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

środa, 21 wrz 2011 13:09

Uchwała nr 56/27/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 września 2011 r.

środa, 28 wrz 2011 14:22
Uchwała nr 56/27/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015

Uchwała nr XI/77/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

środa, 28 wrz 2011 14:28

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2011 R.

poniedziałek, 31 paź 2011 13:41

Uchwała nr XII/81/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

poniedziałek, 31 paź 2011 13:43

Uchwała nr XIII/82/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015

wtorek, 29 lis 2011 14:42

Uchwała nr XIII/83/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 29 lis 2011 14:53

Uchwała nr 64/32/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

czwartek, 8 gru 2011 09:11

Uchwała nr XIV/89/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2011-2015

wtorek, 3 sty 2012 11:34

Uchwała nr XIV/90/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 3 sty 2012 11:49

Uchwała nr XIV/91/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

wtorek, 3 sty 2012 12:06

Uchwała nr 66/34/2011 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

wtorek, 3 sty 2012 12:08