BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2010 R.

wtorek, 17 lis 2009 10:24

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2010 rok

czwartek, 3 gru 2009 11:51

BUDŻET POWIATU PISKIEGO NA 2010 ROK

wtorek, 5 sty 2010 14:52
Uchwała Nr XXXVI/209/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu piskiego na 2010 r.

Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

wtorek, 16 mar 2010 11:24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2009 R.

wtorek, 16 mar 2010 11:31
Uchwała nr 11/126/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 r.

Uchwała nr 12/126/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03 marca 2010 r.

wtorek, 16 mar 2010 11:42
Uchwała nr 12/126/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za rok 2009

Uchwała nr 13/126/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03 marca 2010 r.

wtorek, 16 mar 2010 11:44
Uchwała nr 13/126/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za rok 2009

Uchwała nr XXXIX/223/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

poniedziałek, 19 kwi 2010 09:38

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2009 rok

czwartek, 3 gru 2009 11:51

Opinia SO RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Piszu za 2009 rok

czwartek, 22 kwi 2010 13:10

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2010 R.

czwartek, 22 kwi 2010 12:58

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2009

wtorek, 25 maj 2010 14:13

Uchwała nr XL/230/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

wtorek, 8 cze 2010 08:49

Uchwała nr XLI/237/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

poniedziałek, 28 cze 2010 12:33

Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 09:12

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2010 R.

czwartek, 22 lip 2010 09:26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu piskiego za pierwsze półrocze 2010 r.

wtorek, 24 sie 2010 08:24
Uchwała nr 32/139/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r.

Uchwała nr 33/139/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 sierpnia 2010 r.

wtorek, 24 sie 2010 08:32
Uchwała nr 33/139/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za pierwsze półrocze 2010 r.

Uchwała nr 34/139/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 sierpnia 2010 r.

wtorek, 24 sie 2010 08:36
Uchwała nr 34/139/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/241/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r.

poniedziałek, 30 sie 2010 12:39
UCHWAŁA NR XLII/241/10 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA NR XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r.

poniedziałek, 30 sie 2010 12:51
Uchwała Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XLII/243/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r.

poniedziałek, 30 sie 2010 12:52
Uchwała Nr XLII/243/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

UCHWAŁA NR XLII/244/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

poniedziałek, 30 sie 2010 12:58

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Piskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

piątek, 3 wrz 2010 09:10

Uchwała nr 37/140/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 07 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

środa, 15 wrz 2010 13:42

Uchwała nr 38/141/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:11

Uchwała nr XLIII/246/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:14
Uchwała nr XLIII/246/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:19
Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/243/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Uchwała nr XLIII/248/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:20

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2010 R.

wtorek, 2 lis 2010 10:45

Uchwała Nr XLIV/255/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 r.

wtorek, 2 lis 2010 10:48
Uchwała Nr XLIV/255/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Powiatu Piskiego, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych

Uchwała Nr XLIV/256/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

wtorek, 2 lis 2010 10:51

Uchwała Nr 43/145/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 2 listopada 2010 r.

wtorek, 2 lis 2010 11:09
Uchwała Nr 43/145/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opinia o możliwości spłaty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągnętych kredytów i pożyczek

wtorek, 23 lis 2010 09:26

Uchwała nr 46/147/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

piątek, 26 lis 2010 10:25

Uchwała nr 47/147/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2010 r.

piątek, 26 lis 2010 10:36
Uchwała nr 47/147/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz czynszu najmu lokalu Skarbu Państwa

Uchwała nr 48/147/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2010 r.

piątek, 26 lis 2010 10:40
Uchwała nr 48/147/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej

Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

wtorek, 4 sty 2011 12:13

Uchwała nr 5/4/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

wtorek, 4 sty 2011 12:29