BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwała nr XV/84/08

wtorek, 19 lut 2008 10:44
z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/3499 z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie wysokości wynagradzania dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Uchwała Nr XV/85/08

wtorek, 19 lut 2008 10:51
z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr XV/86/08

wtorek, 19 lut 2008 10:55
z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz

Uchwała Nr XV/87/08

wtorek, 19 lut 2008 10:57
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego na lata 2008-2009

Uchwała Nr XV/88/08

wtorek, 19 lut 2008 11:07
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu

Uchwała Nr XV/89/08

wtorek, 19 lut 2008 11:08
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania Przewodniczącemu Zarządu Powiatu - Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok

Uchwała Nr XVI/90/08

czwartek, 6 mar 2008 08:59
z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Wierzbiny na działania Starosty Piskiego

Uchwała Nr XVI/91/08

czwartek, 6 mar 2008 09:01
z dnia 28 lutego 2008 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek w 2008 roku, dla których organem prowadzącym jest powiat piski

Uchwała Nr XVI/92/08

czwartek, 6 mar 2008 09:08
z dnia 28 lutego 2008 r zmieniająca uchwałę Nr XXVI/156/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Piszu

Uchwała Nr XVI/93/08

czwartek, 6 mar 2008 09:11
z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Uchwała Nr XVI/94/08

czwartek, 6 mar 2008 09:15
z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu

Uchwała Nr XVII/95/08

czwartek, 3 kwi 2008 12:59
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Uchwała Nr XVII/96/08

czwartek, 3 kwi 2008 13:24
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Piskiego do wojewódzkiego projektu pn.: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"

uchwała Nr XVII/97/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:06
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008

Uchwała Nr XVII/98/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:09
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2008 r. ze środków PFRON

Uchwała Nr XVII/99/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:13
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Uchwała Nr XVII/100/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:22
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań biblioteki publicznej

Uchwała Nr XVII/101/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:26
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa

Uchwała XVII/102/08

czwartek, 3 kwi 2008 14:28
Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XVIII/103/08

czwartek, 31 lip 2008 12:20
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/104/08

czwartek, 31 lip 2008 12:23
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/105/08

czwartek, 31 lip 2008 12:26
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/106/08

czwartek, 31 lip 2008 12:27
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/107/08

czwartek, 31 lip 2008 12:28
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/108/08

czwartek, 31 lip 2008 12:32
z dnia 29 marca 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/109/08

czwartek, 31 lip 2008 12:40
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/110/08

czwartek, 31 lip 2008 12:41
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/111/08

czwartek, 31 lip 2008 12:44
z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/112/08

czwartek, 31 lip 2008 12:50
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym powiatu i sposobu ich wypłacania oraz w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

Uchwała Nr XVIII/113/08

czwartek, 31 lip 2008 12:57
z 29 maja 2008 r.

Uchwała Nr XIX/114/08

piątek, 1 sie 2008 08:48
z dnia 26 czerwca 2008

Uchwała Nr XIX/115/08

piątek, 1 sie 2008 08:51
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/116/08

piątek, 1 sie 2008 08:54
z dnia 26 czerwca 2008

Uchwała Nr XIX/117/08

piątek, 1 sie 2008 08:55
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/118/08

piątek, 1 sie 2008 08:58
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/119/08

piątek, 1 sie 2008 09:01
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/120/08

piątek, 1 sie 2008 09:04
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/121/08

piątek, 1 sie 2008 09:17
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/122/08

piątek, 1 sie 2008 09:19
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/123/08

piątek, 1 sie 2008 09:23
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/124/08

piątek, 1 sie 2008 09:25
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/125/08

piątek, 1 sie 2008 09:30
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/126/08

piątek, 1 sie 2008 09:32
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/127/08

piątek, 1 sie 2008 09:33
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/128/08

piątek, 1 sie 2008 09:37
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/129/08

piątek, 1 sie 2008 09:41
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XIX/130/08

piątek, 1 sie 2008 09:52
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XX/131/08

czwartek, 2 paź 2008 12:58
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XX/132/08

czwartek, 2 paź 2008 13:00
z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

Uchwała Nr XX/133/08

czwartek, 2 paź 2008 13:02
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Uchwała Nr XX/134/08

czwartek, 2 paź 2008 13:04
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Piski

Uchwała Nr XX/135/08

czwartek, 2 paź 2008 13:11
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Łupki, gmina Pisz

Uchwała Nr XXI/136/08

czwartek, 2 paź 2008 13:13
z dnia 4 września 2008 r. Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie wycofania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu produktów leczniczych wytwarzanych przez Pracownię Płynów Infuzyjnych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Piszu

Uchwała Nr XXI/137/08

czwartek, 2 paź 2008 13:22
z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XXII/138/08

czwartek, 2 paź 2008 13:26
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/139/08

czwartek, 2 paź 2008 13:28
z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/08 Rady Powaitu Pisz z dnia 27 marca 2008 w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXII/140/08

czwartek, 2 paź 2008 13:32
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny oraz sprzedaż na rzecz Gminy Biała Piska nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego położonych na terenie miasta Biała Piska

Uchwała Nr XXII/141/08

czwartek, 2 paź 2008 13:34
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pisz przy ul. Ratuszowej w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXII/142/08

czwartek, 2 paź 2008 13:38
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie rozpoznania skargi mieszkańca powiatu - Pana Stanisława Łubkowskiego - na działania Starosty Piskiego i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XXIV/150/08

środa, 3 gru 2008 12:26
z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pisz do podpisania umowy/porozumienia w celu realizacji projektu " Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce" finansowanego ze środków Programu Polska - Litwa

Uchwała Nr XXIV/149/08

środa, 3 gru 2008 12:21
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Biała Piska , za cenę obniżoną, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej na terenie miasta Biała Piska

Uchwała Nr XXIV/148/08

środa, 3 gru 2008 12:17
z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/147/08

środa, 3 gru 2008 12:14
z dnia 30 października 2008r. stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie planowanej reorganizacji Sądów Rejonowych

Uchwała Nr XXIII/146/08

środa, 3 gru 2008 12:12
z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piszu

Uchwała Nr XXIII/145/08

środa, 3 gru 2008 12:07
z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2008r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2008r. ze środków PFRON

Uchwała Nr XXIII/144/08

środa, 3 gru 2008 12:03
z dnia 30 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

Uchwała Nr XXIII/143/08

środa, 3 gru 2008 11:53
z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.