BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE TELEADRESOWE

Nowa strona 1
WYDZIAŁ FINANSOWY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

 
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU FINANSOWEGO SPRAWUJE
SKARBNIK POWIATU - BARBARA KOPROWSKA
 
TEL. 087 425-47-70 pokój nr 44
Data powstania: piątek, 11 wrz 2009 11:51
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2009 11:53
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 10223 razy

KOMPETENCJE I ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO

 

 • prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • wykonuje obsługę księgową budżetu powiatu,
 • prowadzi obsługę finansowo-księgową   Starostwa,
 • opracowuje projekt budżetu, projekty zmian w budżecie oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,
 • opracowuje projekty uchwał i decyzji w sprawach zmian w budżecie oraz w sprawach powodujących skutki finansowe,
 • analizuje wykonanie budżetu oraz opracowuje analizy i wnioski na potrzeby Zarządu Powiatu i Starosty,
 • z upoważnienia Zarządu Powiatu lub Starosty sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
 • prowadzi rozliczenia z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych i innych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędem Skarbowym,
 • opracowuje projekty planów finansowych oraz sprawozdania z realizacji tych planów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi,
 • prowadzi rozliczenia dla zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień,
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną, zgodnie z przyjętymi standardami.
 • przestrzega dyscypliny budżetowej
 • prowadzi sprawy związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - finansowanych ze środków PFRON.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:35
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 15:36
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 13078 razy

Pracownicy Wydziału Finansowego

 

Stanowisko
Zakres Załatwianych Spraw
Imię i Nazwisko
Piętro, nr pokoju
Telefon
Główna Księgowa
 • Księgowość Starostwa Powiatowego
Justyna Dąbkowska
II piętro, pokój nr 42 087 425-47-74
Inspektor
 • Księgowość Starostwa Powiatowego
Marzena Białowąs II piętro, pokój nr 42 087 425-47-74
Podinspektor
 • Płace, rozliczenia z ZUS i US
Barbara Woch-Bylica II piętro, pokój nr 41 087 425-47-73
Inspektor
 • Księgowość budżetu powiatu (organu)
Katarzyna Piotrowska II piętro, pokój nr 43 087 425-47-75
Inspektor
 • Gospodarka mieniem Skarbu Państwa
Hanna Kalinowska II piętro, pokój nr 43 087 425-47-75
Podnspektor
 • Obsługa finansowa zadań realizowanych ze środków PFRON

 • Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych

Aleksandra Żbikowska
II piętro, pokój nr 40 087 425-47-72
Inspektor
 • Kontrola zarządcza

 • Sprawozdawczość budżetowa w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość finansowa

Angnieszka Bodzan II piętro, pokój nr 39 087 425-47-71

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2003 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2003 08:35
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 12581 razy